Behandling mot migrene/spenningshodepine

– Forebyggende behandling av kronisk migrene

Forebyggende behandling av hodepine hos voksne med kronisk migrene. (≥15 dager pr mnd med hodepine som varer 4 timer eller mer.)

Mange migrene-pasienter opplever vansker med å finne en behandling som fungerer mot hodepinen, og stadig flere – både pasienter og leger – vender oppmerksomheten mot muskelavslappende lindring. En del av pasientene med migrene har nemlig en form for blandingshodepine, med spenningshodepine som utløsende årsak.

Behandlingen

Ettersom migrene er en indre reaksjon, antas det at (over-) aktive muskler i øvre ansikt, hodebunn og/eller nakke kan fremkalle migreneanfall. Ved å passivisere én eller flere av disse muskelområdene, vil dette i flere tilfeller kunne redusere og evt. opphøre migrene-anfall så lenge behandlingen har sin effekt. Dersom man har andre former for migrene som påvist ikke har med stress/muskler å gjøre, er det usikkert om hvorvidt denne behandlingen vil kunne ha tilfredsstillende effekt.

Varighet av behandlingen

Effekten av behandlingen vil kunne vare omtrentlig fra 4-6 måneder.

Laserlegene tilbyr b-toksin mot migrene hos følgende klinikker: