Medisinsk svettebehandling

– Effektiv metode mot overdreven svette

Dette er en effektiv behandlingsmetode mot overdreven svette. Overdrevet svetting blir kalt hyperhidrose. Svetting er naturens måte å regulere kroppstemperaturen på, men personer som lider av hyperhidrose produserer mye mer svette enn det som er nødvendig.

Stor grad av svetting kan føre til psykososiale problemer og ikke sjelden sosial isolasjon. For enkelte kan svettingen rett og slett nødvendiggjøre bytte av yrke. Når pasientens hud er fuktig utover det normale, er det økt fare for infeksjon med sopp og bakterier.

Hyperhidrose

Overdrevet svetting blir kalt hyperhidrose. Svetting er naturens måte å regulere kroppstemperaturen på, men personer som lider av hyperhidrose produserer mye mer svette enn det som er nødvendig.

Varighet av behandlingen

Effekten av behandlingen inntrer etter 4-10 dager og varer i 6-12 måneder. Når effekten går ut, kan man avgjøre om man ønsker å gjenta behandlingen.

Gravide, ammende og de med spesielle nevrologiske sykdommer skal ikke ha denne behandlingen.

Laserlegene tilbyr b-toksin mot svette hos følgende klinikker: