Medisinsk behandling mot tanngnissing

– Motvirker kraftig bruk av tyggemuskelen

Enkelte pasienter plages med kraftig bruk av tyggemuskelen om natten i forbindelse med tanngnissing. Ved å delvis svekke tyggemuskelen har vist seg å være svært effektiv mot tanngnissing og ansiktsformen vil kunne bedres samtidig hos kvinner med dette problemet. Stramme loddrette muskelbånd på halsen kan også behandles effektivt.

Man vil klare å spise helt som normalt, men muskelen mister noe av sin styrke.

Rask behandling

Bare 1 uke etter behandling vil effekten kjennes ved at man blir mindre anspent i kjeven. I tillegg vil spenninger og smerter, som kommer av tanngnissing, bli redusert. Etter 6-8 uker vil effekten merkes ved at størrelsen på masseter muskelen reduseres. Denne reduksjonen, av muskelens størrelse, vil bli mer og mer synlig iløpet av de 2-3 første behandlingene (ca 9-12 mnd) av kjevemuskelaturen.

Behandlingen er svært lite smertefull, og består som oftes av 1-3 små nålestikk på hver side av kjeven. Resultatet varer som oftes i 3-6 mnd før behandlingen må gjentas.

Laserlegene tilbyr b-toksin mot tanngnissing hos følgende klinikker: