Hva betyr LASER?

Det er en forkortelse og står for Light Amplification by Stimulated Emitted Radiation. Dvs lysforsterkning av stimulert utsendt stråling.

En «LASER» er en maskin som er konstruert slik at den kan produsere dette «forsterkete» lyset (med tallrike exciterte fotoner) som er av en bestemt bølgelengde (monokromatisk), og i samme fase (koherent) samt evt. med parallelle stråler (kollimert).

Hvorfor er det viktig at lyset er av en bestemt bølgelengde?

Det er det som gir oss muligheten til spesifikk behandling av blodkar, pigment, hår eller overflate. Man bruker fysiske lover i kombinasjon med moderne teknologi og kunnskaper i medisin for å oppnå det man ønsker.

Beliggenheten i huden av det man ønsker å behandle, dets struktur og størrelse og hva som «konkurrerer» om å absorbere det utsendte lyset er med på å bestemme hvordan utstyret utformes og brukes.

Hva er forskjellen på laser og pulset lys?

Hudbehandlingsmetodene med Laser og Pulset Lys system (IPL) er veldig like. Laserlegene bruker både lasere og IPL, alt etter indikasjon. Lasere og IPL har gjerne forskjellig behandlingsfordeler. IPL har en større behandlingsoverflate enn de fleste lasere. Det sprer lyset over et større område av huden og gir raskere behandling. Håndtak er spesialiserte som filtrerer lyset fra flere steder i spektrum. Hver del av spektrum har sin spesielle bølgelengde som er ideell til forskjellige behandlinger, som for eksempel fjerning av pigment flekker, rødhet, årer i ansiktet og hårfjerning. Under disse forutsetningene er ofte IPL den beste metoden.

Hvilke områder kan behandles med laser/IPL?

Med IPL kan stort sett alle områder behandles, bortsett fra direkte rundt øynene og i genitalområdet. Sprengte årer på bena kan heller ikke behandles med IPL da trykket i årene er for stort. Her må det brukes spesielle lasere.

De fleste behandlinger med laser kan brukes direkte rundt øynene. Egne laserbriller følger hver laser. Til en del behandlinger er kun laser egnet som behandlingsmetode.

Hvordan unngår man å skade f eks bindevev når man behandler blodkar?

Det er helt avgjørende at behandleren har en dypere forståelse av hva metoden/ behandlingen går ut på og hvordan/hvorfor den fungerer. Først og fremst velger vi en bølgelengde som absorberes spesielt godt f eks i blodkar eller hår og minimalt av pigmentet i hudoverflaten. I tillegg velger vi en eksponeringstid som er slik at det ikke blir skadelig varmespredning til omgivende vev.

Alternativt kan man på forskjellige måter kjøle ned huden under behandlingen slik at man ikke får varmespredning selv om eksponeringstiden er lenger og energien høy. På den måten kan man behandle kraftigere og likevel ikke få problemer etterpå.

Ved behandling av hår kan man få en tilsiktet skade på hårrøttene ved «langsom» tilførsel av energi uten at pigmentet i overhuden ødelegges. Dette kommer av at pigmentkornene som har liten diameter og relativt stor overflate kan avgi varmen fortere enn hårene og holde seg intakt selv om hårene ødelegges helt ned i roten.