Tatoveringsfjerning

– Effektiv pigmentfjerning uten å skade huden

Fotona QX MAX er den mest avanserte Q-Switched laseren på markedet. Den har en unik evne til å fjerne alle typer farger tatoveringer. Qx Max er bygget opp for å yte maksimalt, en unik innovasjon som gjør behandlingene mer effektiv og tryggere enn noen andre lasere på markedet. Resultatene ved behandling med Fotona Qx Max er så imponerende at det ledende laseraktøren LUMINIS har valgt å markedsføre Fotona i USA i stedet for å utvikle sitt eget system.

Å fjerne tatoveringer har tidligere vært et stort problem. Med vår nye spesiallaser kan vi nå fjerne mer pigment – også med farger – på en effektiv måte, uten å skade huden i noe vesentlig grad. Dette innebærer at etter behandling blir hudområdet der tatoveringen sitter mer normalisert.

Hvordan fjerner laseren tattoveringen?

Q-Switched laser fjerner tatoveringer ved hjelp av lysenergi. Laser er et verktøy som er laget for å produsere én eller flere spesifikke bølgelengder med lys. Tatoveringsblekk fjernes ved å bruke en spesifikk bølgelengde på lyset, som trenger inn i huden og absorberes av blekket. Lyset som sendes inn blir absorbert så hurtig av blekket at det brytes ned i mikropartikler. Disse mikropartiklene av blekk fjernes deretter av kroppens naturlige filtreringssystemer.

Er behandlingen smertefull?

Q-Switched laser støter lys i svært korte pulser. Når den energirike pulsen treffer huden, kan det sammenlignes med et snapp fra en tynn gummistrikk. Majoriteten av pasienter som tar denne behandlingen trenger ikke anestesi; dette er avhengig av tatoveringens størrelse og plassering. Anestesikrem (EMLA krem) er tilgjengelig ved behov, som påsmøres 1-2 timer før behandlingen. Noen ganger benyttes også lokalbedøvelse med injeksjon.

Er det forskjell på tatoveringer?

Det finnes prinsipielt 5 typer tatoveringer:

  1. Profesjonelt påførte
  2. Amatørpåførte
  3. Kosmetiske (eyeliner, lipliner mm)
  4. Traumatiske (etter trafikkuhell, skyteulykker mm)
  5. Medisinske (oppmerking av strålefelt).

Hvilken betydning har typen tatovering for muligheten for fjernelse?

Typen tatovering bestemmer i stor grad om og ved hvor mange behandlinger en tatovering kan fjernes:

  1. Profesjonelle ligger dypest og krever vanligvis mange behandlinger (minst 10)
  2. Amatørtatoveringer krever minimum 4-5 behandlinger.
  3. Kosmetiske: 6-8 behandlinger, men blir av og til (forbigående) helt mørke dersom man forsøker å behandle
  4. Traumatiske: 6-8 behandlinger
  5. Medisinske: 6-8 behandlinger. Tallene må sees som gjennomsnitt og av og til får man ikke så god effekt som ønsket.

Det bør gå 6-8 uker mellom hver behandling. Mer spesifikt kan man si at antall behandlinger avhenger av typen blekk som er brukt, og hvor dypt blekket ligger i huden. Jo eldre tatoveringen er, desto lettere er den vanligvis å fjerne.

Er det vanlig å fjerne tatoveringer?

Ja, det viser seg at ca 50 % etter kortere eller lenger tid angrer at de lot seg tatovere og ønsker tatoveringen fjernet. Dette er viktig å være klar over før man ”påfører” seg selv flere tatoveringer.

Fjerner Q-Switched laser tatoveringer med farge?

Mørkt (blått, svart) og rødt blekk er lettest å fjerne. Oransje og rosa forsvinner vanligvis også. Grønt og gult blekk er vanskeligst å fjerne, og gjentatte behandlinger må til for å få betydelig bleking.

Vil tatoveringen bli helt borte?

I de fleste tilfeller, ja. En forsvinningsgrad på mer enn 95% kan oppnås. Uansett er det viktig å være klar over at det er svært mange forskjellige typer blekk som blir brukt rundt om i verden i dag, og det finnes ingen reguleringer på dette. Når vi som skal fjerne tatoveringen ikke vet hva slags blekk som ble brukt eller hvor dypt blekket ble påført, er det umulig for oss å garantere graden av forsvinning eller si noe bestemt om antall behandlinger av en gitt tatovering.

Hva er fordelen med å fjerne tatovering med laser fremfor andre metoder?

Den øverste delen av huden blir vanligvis forbigående grå/ hvit og det blir en forbigående lokal hevelse/fortykkelse i huden. Av og til kan det komme en punktvis bloduttredelse nesten umiddelbart.

De nærmeste 2-6 dagene er det behandlete område rødt og litt hovent. Det bli vanligvis ikke blemme/sårdannelse. Evt bloduttredelse går raskt tilbake. (Ved blemme eller sårdannelse, benyttes en antiseptisk krem som Brulidin eller Bacimycin.) 

Man kan delta i alle vanlige aktiviteter, dusje osv. Evt kan man dekke området med en liten bandasje eller Duoderm 1 ukes tid. Man bør unngå å skrubbe huden i det aktuelle området. Det anbefales å unngå soling eller solarium i behandlingsperioden (evt må beh området dekkes). Blir det skorpedannelse på det behandlede området, er det viktig å ikke plukke eller klø for å forhindre arr.

tatoveringsfjerning
tatoveringsfjerning

Er det bivirkninger ved behandlingen?

Bortsett fra det som er nevnt over, vil man ikke merke så mye. Imidlertid kan det bli en pigmentforandring ved at huden blir blekere en kortere eller lenger periode i forbindelse med og etter behandlingen. Dette er nesten alltid forbigående. Svært sjelden kan det forekomme en veldig lett arrdannelse med fortykkelse av huden.

Kan tatoveringer som er forsøkt fjernet behandles på en annen måte?

Ja, det er ingen ting å veien for å forsøke tatoveringslaser. Noen ganger kan det være aktuelt med arrbehandling, først og fremst med cortisoninjeksjoner og karlaser i tillegg.

Er det noe annet man bør vite?

Å fjerne en tatovering med minst mulig merke kan være en lang prosess. Det er viktig å være tålmodig og følge opp behandlingen på riktig måte, dersom du ønsker best mulig resultat. Man kan aldri garantere at en tatovering forsvinner fullstendig.

Laserlegene tilbyr tatoveringsfjerning hos følgende klinikker: