Våre priser

Våre satte og veiledende priser avhenger av flere faktorer. Dette kan være dine egne individuelle forutsetninger, omfanget av behandlingen, kombinasjonsinngrep eller annet. Den endelige prisen for din behandling vil bli satt under konsultasjonen.