Behandling mot migrene/spenningshodepine

– Forebyggende behandling av kronisk migrene

Grunnet legemiddelforskriften har vi ikke lov å markedsføre reseptpliktige legemidler mot allmennheten. Bestill gjerne en konsultasjonstime ved spørsmål eller ytterligere informasjon om behandling.