Medisinsk behandling mot tanngnissing

– Motvirker kraftig bruk av tyggemuskelen

Grunnet legemiddelforskriften har vi ikke lov å markedsføre reseptpliktige legemidler mot allmennheten. Bestill gjerne en konsultasjonstime ved spørsmål eller ytterligere informasjon om behandling.